tel.: 789 199 236

Prawo karne

 • odpowiedzialność karna za błędy medyczne;
 • katastrofy budowlane i odpowiedzialność za wypadki na budowie;
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w szczególności wypadki drogowe);
 • naruszenie nietykalności cielesnej;
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece;
 • przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • przestępstwa łapownictwa, płatnej protekcji, przyjmowania korzyści majątkowych, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych lub zawodowych;
 • przestępstwa dotyczące składania fałszywych zeznań, poświadczenia nieprawdy, podrabiania i przerabianie dokumentów;
 • oszustwa, wyłudzenia i inne przestępstwa przeciwko mieniu;
 • przestępstwa dotyczące prania pieniędzy, fałszowania pieniędzy oraz papierów wartościowych;
 • inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • przestępstwa karno – skarbowe;
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy lub pełnomocnika
 • reprezentacja w charakterze obrońcy lub pełnomocnika w sprawach o wykroczenia.

 < powrót

REPREZENTOWANIE KLIENTA

Kancelaria zobowiązuje się do rzetelnego i starannego działania w celu zabezpieczenia interesów klientów.

GODZINY PRACY

Zapraszam od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16.

STAŁA INFORMACJA

Kancelaria zobowiązuje się do przesyłania raportów na temat stanu wszystkich zleconych, a niezakończonych, spraw w systemie miesięcznym.

SZYBKI
KONTAKT

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

Tel. 789 199 236

info@adwokatborzym.pl

NIP 5110283987

REGON 384531240

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Relizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.