tel.: 789 199 236

Prawo gospodarcze

 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach, sprawach sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych,
 • otwieranie działalności gospodarczej w Polsce;
 • tworzenie spółki cywilnej i spółek handlowych;
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych;
 • doradztwo w ramach bieżącej działalności spółki lub innego podmiotu gospodarczego;
 • reprezentacja w sprawach wynikających ze stosunku spółki lub innego podmiotu (m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów za szkody wyrządzone spółce, wzruszanie uchwał organów spółek, egzekwowanie wykonania umów z kontrahentami);
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów;
 • odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki;
 • zbywanie udziałów w spółkach;
 • transformacje spółek (łączenie, podział, przekształcenia);
 • likwidacje spółek.

 < powrót

REPREZENTOWANIE KLIENTA

Kancelaria zobowiązuje się do rzetelnego i starannego działania w celu zabezpieczenia interesów klientów.

GODZINY PRACY

Zapraszam od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16.

STAŁA INFORMACJA

Kancelaria zobowiązuje się do przesyłania raportów na temat stanu wszystkich zleconych, a niezakończonych, spraw w systemie miesięcznym.

SZYBKI
KONTAKT

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

Tel. 789 199 236

info@adwokatborzym.pl

NIP 5110283987

REGON 384531240

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Relizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.