tel.: 789 199 236

Prawo nieruchomości, lokal

 • zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • ustanawianie odrębnej własności lokali;
 • umowy deweloperskie;
 • najem i dzierżawa;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • eksmisje;
 • immisje i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości;
 • wywłaszczenia;
 • hipoteki;
 • urządzanie ksiąg wieczystych i uzgadnianie ich treści z rzeczywistym stanem prawnym;
 • znoszenie współwłasności;
 • podział i scalanie nieruchomości;
 • obsługa działalności wspólnot mieszkaniowych;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • wykup lokali komunalnych;
 • przekształcania użytkowania wieczystego we własność;
 • aktualizacja opłat rocznych i opłaty adiacenckie;
 • ustanawianie służebności.

 < powrót

REPREZENTOWANIE KLIENTA

Kancelaria zobowiązuje się do rzetelnego i starannego działania w celu zabezpieczenia interesów klientów.

GODZINY PRACY

Zapraszam od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16.

STAŁA INFORMACJA

Kancelaria zobowiązuje się do przesyłania raportów na temat stanu wszystkich zleconych, a niezakończonych, spraw w systemie miesięcznym.

SZYBKI
KONTAKT

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

Tel. 789 199 236

info@adwokatborzym.pl

NIP 5110283987

REGON 384531240

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
Relizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.